NATSTEELVIN A Co., Ltd (12186)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NATSTEELVIN A Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

dây cốt thép, thép tròn, thép thanh, thép chữ V

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NATSTEELVIN A Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Địa chỉ

Luu Xa , T.p Thai Nguyen, Thai Nguyen Province

TEL

FAX

84-280-3832292

URL

http://www.natsteetvina.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NATSTEELVIN A Co., Ltd.

PAGE TOP