VISY PACKAGING VIETNAM LTD (12182)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VISY PACKAGING VIETNAM LTD

Nội dung kinh doanh

bao bì giấy và nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VISY PACKAGING VIETNAM LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 6, Road 19A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3892448

URL

http://www.visyvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VISY PACKAGING VIETNAM LTD.

PAGE TOP