190 Steel Co., Ltd (12177)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

190 Steel Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thép ống, thép hộp, nội thất

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với 190 Steel Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Km 91 National Road 5, Hung Vuong, Dist.Hong Bang , Hai Phong

TEL

FAX

84-313-3798111

URL

http://www.noithat190.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với 190 Steel Co., Ltd.

PAGE TOP