Vu Hai Co., Ltd (12176)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vu Hai Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

ngành thép, chủ yếu là thép phế liệu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Vu Hai Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

No 30, Khu 5, Quan Tru , Kien An, Hai Phong

TEL

FAX

84-313-36261671

URL

http://www.vuhai.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Vu Hai Co., Ltd.

PAGE TOP