Công ty TNHH ống Thép Việt Nam – VINAPIPE (12175)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH ống Thép Việt Nam – VINAPIPE

Nội dung kinh doanh

ngành thép, chủ yếu là thép phế liệu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH ống Thép Việt Nam – VINAPIPE.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Km9 Quan Toan, Dist. Hong Bang, Hai Phong

TEL

FAX

84-313-3850114

URL

http://www.vinapipe.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH ống Thép Việt Nam – VINAPIPE.

PAGE TOP