SSE Steel Co., Ltd (12174)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SSE Steel Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thép cuộn, thép xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SSE Steel Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Km9 Quan Toan, Dist. Hong Bang, Hai Phong

TEL

FAX

84-313-3850828

URL

http://www.thepuc.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SSE Steel Co., Ltd.

PAGE TOP