KANSAI VI NASHIN Steel J.S.C (12171)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

KANSAI VI NASHIN Steel J.S.C

Nội dung kinh doanh

thép gân, thép cuộn, thép tròn, thép hình

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KANSAI VI NASHIN Steel J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Road 5, Le Thien, Dist.An Duong, Hai Phong

TEL

FAX

84-313-3618985

URL

http://www.vinakansai.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KANSAI VI NASHIN Steel J.S.C.

PAGE TOP