TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM (12169)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Nội dung kinh doanh

Dây cốt thép, thép tròn, thép thanh, thép chữ V

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

91 Lang Ha, Dist. Dong Da, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38561815

URL

http://www.vnsteel.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM.

PAGE TOP