Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

A&A J.S.C

Nội dung kinh doanh

thép phế liệu cho ngành thép. Nhập khẩu và phân phối nguyên liệu, thép phế liệu chủ yếu cho ngành thép.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với A&A J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

F 9, Mekong Building, 137C Nguyen Van Cu, Long Bien, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-2207208

URL

http://www.anacorp.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với A&A J.S.C.

PAGE TOP