PHUC TIEN-VINH PHUC J.S.C (12167)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PHUC TIEN-VINH PHUC J.S.C

Nội dung kinh doanh

ngành thép, chủ yếu là thép phế liệu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PHUC TIEN-VINH PHUC J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 42C KCN QUANG MINH Dist ME LINH, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-22189391

URL

http://www.phtsteel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PHUC TIEN-VINH PHUC J.S.C.

PAGE TOP