Blue Scope Buildings Vietnam Co., Ltd (12166)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Blue Scope Buildings Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thép cuộn, thép xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Blue Scope Buildings Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 3, Road 9A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836220

URL

http://www.bluescopesteel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Blue Scope Buildings Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP