HANITSCO Steel J.S.C (12165)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HANITSCO Steel J.S.C

Nội dung kinh doanh

ống thép tròn, vuông, oval, thép cuộn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với HANITSCO Steel J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Duc Giang, Gia Lam, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38255329

URL

http://www.hanitsco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với HANITSCO Steel J.S.C.

PAGE TOP