Quang Minh Industry Co., Ltd (12162)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Quang Minh Industry Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thép phẳng, thép ống

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Quang Minh Industry Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

53 Duc Giang, Gia Lam, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38773893

URL

http://www.quangminhsteel.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Quang Minh Industry Co., Ltd.

PAGE TOP