Công Ty Cổ Phần Lilama Hà Nội (12161)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty Cổ Phần Lilama Hà Nội

Nội dung kinh doanh

Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến áp, lắp đặt máy móc và thiết bị, thép tấm cuộn, kết cấu thép xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty Cổ Phần Lilama Hà Nội.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

No 52, Road Linh Nam, Dist. Hoang Mai, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38624678

URL

http://www.lilamahanoi.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty Cổ Phần Lilama Hà Nội.

PAGE TOP