Fumiweb Co., Ltd (12157)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Fumiweb Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

đóng gói vật dụng, sợi thun đàn hồi

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Fumiweb Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 18, Road 3A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3833090

URL

http://www.furniweb.com.my

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Fumiweb Co., Ltd.

PAGE TOP