FURNIWEB MFG (VIETNAM) CO., LTD (12156)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

FURNIWEB MFG (VIETNAM) CO., LTD

Nội dung kinh doanh

sợi thun đàn hồi, đóng gói vật dụng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FURNIWEB MFG (VIETNAM) CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 18, Road 3A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3833090

URL

http://www.fumiweb.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FURNIWEB MFG (VIETNAM) CO., LTD.

PAGE TOP