Công ty CP Cao Su Đại Mỗ (12155)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty CP Cao Su Đại Mỗ

Nội dung kinh doanh

nhãn dán kim loại( RUBBER,PU), cao su chống rung

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CP Cao Su Đại Mỗ.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Dai Mo Ward, Tu Liem Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38370581

URL

http://www.caosudaimo.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty CP Cao Su Đại Mỗ.

PAGE TOP