I.S.A INTERLINING CO., LTD (12154)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

I.S.A INTERLINING CO., LTD

Nội dung kinh doanh

phụ kiện may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với I.S.A INTERLINING CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 15-D3A, Lot 24, Road 3A, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836394

URL

http://www.isa.vietco.net

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với I.S.A INTERLINING CO., LTD.

PAGE TOP