Song Long Co., Ltd (12150)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Song Long Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Song Long Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Km 20+700, National Road 5, Van Lam, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3941642

URL

http://www.songlongplastic.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Song Long Co., Ltd.

PAGE TOP