CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG KOBELCO VIỆT NAM (12149)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG KOBELCO VIỆT NAM

Nội dung kinh doanh

máy xúc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG KOBELCO VIỆT NAM.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 12, Road 2A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3834665

URL

http://www.kobelco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG KOBELCO VIỆT NAM.

PAGE TOP