Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

V-Trac J.S.C.

Nội dung kinh doanh

máy phát điện chạy xăng, bơm mước, máy phát điện chạy dầu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với V-Trac J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 11, Road 1A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3991879

URL

http://www.v-trac.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với V-Trac J.S.C..

PAGE TOP