TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE&CABLE J. S.C. (12145)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE&CABLE J. S.C.

Nội dung kinh doanh

dây điện từ, thiết bị điện, cáp trung thế

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE&CABLE J. S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 1, Road 1A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836388

URL

http://www.taya.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE&CABLE J. S.C..

PAGE TOP