Materials (Vietnam) Co., Ltd (12143)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Materials (Vietnam) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

nguyên liệu nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Materials (Vietnam) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, No 1, Lot 24, Road 9A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3931349

URL

http://www.nuplexresins.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Materials (Vietnam) Co., Ltd.

PAGE TOP