Canpac Vietnam Co., Ltd (12141)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Canpac Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

vật liệu bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Canpac Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, Lot 6, Road 2A, Bien Hoa City. Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3994215

URL

http://www.canpac.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Canpac Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP