Mabuchi Motor Vietnam Co., Ltd (12140)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Mabuchi Motor Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

phụ tùng mô tô

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Mabuchi Motor Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, Lot 28, No 2, Road 5A, Long Binh Ward, Bien Hoa City. Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836712

URL

http://www.mabuchi-motor.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Mabuchi Motor Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP