Công ty Nhật Minh (12137)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Nhật Minh

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Nhật Minh.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

B5, Plot 11 , Dinh Cong New Urban Area, Hoang Mai Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36404475

URL

http://www.nhatminhist.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Nhật Minh.

PAGE TOP