FASHY(FAR EAST) PRODUCTION LTD. (12136)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

FASHY(FAR EAST) PRODUCTION LTD.

Nội dung kinh doanh

sản phẩm may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FASHY(FAR EAST) PRODUCTION LTD..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 2 Industrial Park, Lot 1, Dong Khoi, Tan Hiep, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3996004

URL

http://www.fashyvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FASHY(FAR EAST) PRODUCTION LTD..

PAGE TOP