CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG (12126)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất sơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

No 12, Lach Tay Str., Ngo Quyen Dist, Hai Phong

TEL

FAX

84-31-3845180

URL

http://www.sonhaiphong.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG.

PAGE TOP