CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG (12126)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất sơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

No 12, Lach Tay Str., Ngo Quyen Dist, Hai Phong

TEL

FAX

84-31-3845180

URL

http://www.sonhaiphong.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG.

PAGE TOP