Công ty TNHH MVT Bao Bì Toàn Cầu (12121)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH MVT Bao Bì Toàn Cầu

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH MVT Bao Bì Toàn Cầu.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Km 70, National Road 5, Kim Xuyen Ward, Kim Thanh Dist, Hai Duong Province

TEL

FAX

84-320-3560451

URL

http://www.baobitoancau.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH MVT Bao Bì Toàn Cầu.

PAGE TOP