Winner Bags Product Co., Ltd (12119)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Winner Bags Product Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

túi mua sắm túi T-shirt, túi Duffle.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Winner Bags Product Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 4, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-8830227

URL

http://www.winnerbags.com.hk

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Winner Bags Product Co., Ltd.

PAGE TOP