CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI (12118)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

Nội dung kinh doanh

vật liệu lợp mái, trần nhà

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 4, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836023

URL

http://www.donac.net

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI.

PAGE TOP