CÔNG TY CỔ PHẦN TẠO MẪU IN BAO BÌ VIỄN DÔNG (12116)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẠO MẪU IN BAO BÌ VIỄN DÔNG

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN TẠO MẪU IN BAO BÌ VIỄN DÔNG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

No 30B/178 Tay Son Str., Dong Da Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-35376394

URL

http://www.taomauviendong.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN TẠO MẪU IN BAO BÌ VIỄN DÔNG.

PAGE TOP