North Blue And Green Co., Ltd (12114)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

North Blue And Green Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với North Blue And Green Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Gia Thuong Hamlet, Quang Minh, Me Linh, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-35860440

URL

http://www.bluegreenvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với North Blue And Green Co., Ltd.

PAGE TOP