DONGNAI EXPORT PROCESSING J.S.C (12110)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DONGNAI EXPORT PROCESSING J.S.C

Nội dung kinh doanh

vật dụng nấu ăn bằng thép không gỉ, sản phẩm nhà bếp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với DONGNAI EXPORT PROCESSING J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 2, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836696

URL

http://www.dongnaico.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với DONGNAI EXPORT PROCESSING J.S.C.

PAGE TOP