TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI (12109)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

Nội dung kinh doanh

sản phẩm may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 2, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836141

URL

http://www.donagamex.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI.

PAGE TOP