Pho Yen Mechanical J.S.C (12108)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Pho Yen Mechanical J.S.C

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Pho Yen Mechanical J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Địa chỉ

Bai Bong Ward, Pho Yen Dist, Thai Nguyen Province

TEL

FAX

84-280-3863118

URL

http://www.fomeco.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Pho Yen Mechanical J.S.C.

PAGE TOP