Công ty Diesel Sông Công (12107)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Diesel Sông Công

Nội dung kinh doanh

động cơ nhiều xi lanh, hộp số, động cơ diesel nhỏ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Diesel Sông Công.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Địa chỉ

Luong Chau Ward, Song Gong Town, Thai Nguyen

TEL

FAX

84-280-3860319

URL

http://www.disoco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Diesel Sông Công.

PAGE TOP