Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa (12106)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa

Nội dung kinh doanh

TV , LCD

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 2, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836162

URL

http://www.belco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa.

PAGE TOP