DONG NAI ELECTRO MECHANICAL J.S.C. (12105)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DONG NAI ELECTRO MECHANICAL J.S.C.

Nội dung kinh doanh

quạt đứng, quạt treo tường, quạt bàn ...

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với DONG NAI ELECTRO MECHANICAL J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 2, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836972

URL

http://www.donaifan.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với DONG NAI ELECTRO MECHANICAL J.S.C..

PAGE TOP