Dong Nai Paper J.S.C. (12103)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Dong Nai Paper J.S.C.

Nội dung kinh doanh

giấy Bristol( giấy nghệ thuật), giấy không gỗ, giấy phô tô (A4), giấy couche ( giấy nghệ thuật).

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Dong Nai Paper J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 11, An Binh Ward, Bien Hoa C1ty, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836231

URL

http://www.cogido.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Dong Nai Paper J.S.C..

PAGE TOP