CÔNG TY Hồng Sơn (12099)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY Hồng Sơn

Nội dung kinh doanh

Đồng, Nhôm, Led, Chì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY Hồng Sơn.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Quang Bo, Quang Phu Ward , Luong Tai Dist, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3867310

URL

http://www.hongson.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY Hồng Sơn.

PAGE TOP