CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT (12098)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Nội dung kinh doanh

Ống thép đen, khuôn mẫu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Km7, National Road 18, Phuong Lieu Ward, Que Vo Dist, Bac Ninh

TEL

FAX

84-241-3617579

URL

http://www.bacvietgroup.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT.

PAGE TOP