CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG(CONG TY CO PHAN KIM KHI THANG LONG) Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm thép không gỉ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Sai Dong Ward, Long Bien Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38276670

URL

http://www.tlmw.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG.

PAGE TOP