Quang Pho Technical And Technology Co., Ltd (12094)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Quang Pho Technical And Technology Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Quang Pho Technical And Technology Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

34 Tran Quoc Toan, Hang Bai Ward, Hoang Kiem Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36840209

URL

http://www.cokhichinhxacqpt.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Quang Pho Technical And Technology Co., Ltd.

PAGE TOP