Quang Pho Technical And Technology Co., Ltd (12094)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Quang Pho Technical And Technology Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Quang Pho Technical And Technology Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

34 Tran Quoc Toan, Hang Bai Ward, Hoang Kiem Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36840209

URL

http://www.cokhichinhxacqpt.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Quang Pho Technical And Technology Co., Ltd.

PAGE TOP