INDUSTRIAL GARMENT CO. OF DONG NAI (12093)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

INDUSTRIAL GARMENT CO. OF DONG NAI

Nội dung kinh doanh

sản phẩm may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với INDUSTRIAL GARMENT CO. OF DONG NAI.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836118

URL

http://www.donamay.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với INDUSTRIAL GARMENT CO. OF DONG NAI.

PAGE TOP