Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

STM Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

đồ gán, sản phẩm của các xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với STM Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Km 17, National Road 1A, Van Sinh Ward, Thuong Tin Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-33766057

URL

http://www.stm.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với STM Co., Ltd.

PAGE TOP