CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐÔNG ANH (12089)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

Nội dung kinh doanh

Bóng mài, búa, vỏ lăn, con lăn nghiền

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐÔNG ANH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Km 12+800, National Road 3, Dong An Town, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38832718

URL

http://www.cokhidonganh.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐÔNG ANH.

PAGE TOP