Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Ngô Gia Tự (12088)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Ngô Gia Tự

Nội dung kinh doanh

Ô tô, sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Ngô Gia Tự.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Km 14+700, National Road 1, Ngoc Hoi, Thanh Tri Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36890720

URL

http://www.ngt.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Ngô Gia Tự.

PAGE TOP