LICOGI 9 J.S.C. (12087)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LICOGI 9 J.S.C.

Nội dung kinh doanh

vật liệu xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LICOGI 9 J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-64-3836285

URL

http://www.licogi9.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LICOGI 9 J.S.C..

PAGE TOP