LEN EX JOINT VENTURE CO. (12086)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LEN EX JOINT VENTURE CO.

Nội dung kinh doanh

giàn giáo

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với LEN EX JOINT VENTURE CO..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road 1 A, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836402

URL

http://www.lenexcoppha.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với LEN EX JOINT VENTURE CO..

PAGE TOP